Radiotechnika

Kompresor dynamiki KD-1

Przedstawiam mój archiwalny projekt (rok 2000) kompresora dynamiki m.cz. KD-1 (rys. 1) dla radiostacji amatorskiej, którego istota działania opiera się na technice impulsowej C-przełączane (ang. Switched Capacitor), stosowanej m.in. w scalonych filtrach m.cz., nie mieszczącej się w ramach definicji techniki zarówno analogowej jak i cyfrowej. Kompresor KD-1 gwarantuje niemal taką jak w DSP jakość kompresji przy zdecydowanie niższej cenie od ówczesnych cen realizacji w DSP.

Rys. 1a. Wygląd zewnętrzny kompresora KD-1 (przód)
Rys. 1b. Wygląd zewnętrzny kompresora KD-1 (tył)