Odbiór radiowy

Dotyczy krótkofalowych pasm amatorskich CW/SSB i radiofonicznych AM