Radiotechnika

Dodatki

Przyjrzyjmy się klilku dodatkowym aspektom działania radiostacji IC-7410.