Radiotechnika

Front End

Wszystkie te radiostacje IC-7410/7600/7700/7800 opierają się na tej samej architekturze superheterodyny up-conversion z dwiema częstotliwościami pośrednimi. Lepszą od m.in. IC-7600 czułość radiostacji IC-7410 można wytłumaczyć brakiem w niej dual watch przy zachowaniu podobnej pozostałej części toru od anteny do roofing filtrów (które różnią się typem), czyli jednym słowem prostszą ścieżką sygnału.

Schemat blokowy okolic 1-go mieszacza IC-7410
Schemat ideowy okolic 1-go mieszacza IC-7410
Schemat blokowy okolic 1-go mieszacza IC-7600
Schemat ideowy okolic 1-go mieszacza IC-7600

W IC-7600 rozgałęzienie (na schemacie blokowym nazwane Split) jest symetryczne, co daje stratę w każdym z dwóch torów dual watch co najmniej 3 dB. Zapewne to jest przyczyną dodania w IC-7600 przed oboma mieszaczami wzmacniaczy Q120(1/2) itd. Jednak jak wynika z pomiarów, nie udało się tym zabiegiem odzyskać czułości (wsp. szumów) jaką ma IC-7410, co ciekawe, również przy preamp off, gdzie ARRL Lab dla IC-7410 podaje czułość −134 dBm i wsp. szumów 13 dB, a dla IC-7600 odpowiednio −131 dBm i 16 dB (pozostałe warunki pomiaru jak poprzednio). Ponadto prawdopodobnie właśnie dodanie w IC-7600 tych wzmacniaczy popsuło BDR w porównaniu do IC-7410 (różnice w IMD DR wydają się zbyt małe, aby nie mogły wynikać z rozrzutu produkcyjnego).

Odnośnie pozostałych ważniejszych z punku widzenia IC-7410 podobieństw i różnic IC-7410/7600/7700 można wymienić:

  • Odmienna złożoność prefiltrów: IC-7410 ma przeważnie 6-go rzędu, pozostałe 12-go rzędu (ponadto IC-7700 ma DigiSel), może to być też przyczynkiem do lepszej czułości IC-7410.
  • Te same preampy na (2 + 1) x 2SC5551.
  • Te same I mieszacze na 4 x 2SK1740 w IC-7410/7600. Natomiast w IC-7700 jest układ SD5400 (KF) i 2 x MMBFU310 (50 MHz).
  • Różne typy roofing filtrów.
  • Ten sam stopień VCA analogowej AGC na 2 x 2SC4402. Moja symulacja w Spice pokazała możliwość bardzo dużej zmiany jego wzmocnienia stu kilkudziesięciu dB przy minimalnych zniekształceniach. Oczywiście jest też cyfrowa pętla AGC.
  • Te same II mieszacze diodowe 2 x HSB88WS w IC-7410/7600. Natomiast w IC-7700 są to układy 2 x 9A41.
  • Różne procesory DSP, odpowiednio 2000/1600/1800 MFlops.

Z powyższego wyłania się wniosek, że również w samej budowie podstawowego toru odbiornika IC-7410 jest bardzo podobny do IC-7600.