Radiotechnika

Parametry

Poniżej zestawiam wybrane parametry zmierzone przez ARRL Lab odpowiednio dla IC-7410/7600/7700/7800. Można je znaleźć w czasopiśmie QST odpowiednio: October 2011 / November 2009 / October 2008 / August 2004. Pomiary wykonano przy roofing filter 3 kHz (w IC-7410 opcja). Niektóre poniższe wartości mają ograniczenie spowodowane szumem fazowym odbiornika. Dla IC-7410 pogrubiłem bardzo dobre wartości liczbowe.

Parametr IC-7410 IC-7600 IC-7700 IC-7800
Noise Floor (MDS) [dBm], BW 500 Hz, Preamp 2, 14 MHz −143 −141 −143 −142
Noise figure [dB], 14 MHz; preamp off, 1 i 2 13, 6, 4 16, 8, 6 18, 7, 4 ?, ?, ?
Blocking gain compression (BDR) [dB], BW 500 Hz, offset 20 kHz, preamp off, 14 MHz 143 122 125 137
Reciprocal mixing [dBc], BW 500 Hz; offset 20, 5 i 2 kHz −101, −88, −78 −105, −91, −82 −109, −91, −78 ?, ?, ?
IMD DR [dB], BW 500 Hz, 3.5 MHz, preamp off, offset 20 kHz 107 104 103 105
IMD DR [dB], BW 500 Hz, 14 MHz, preamp off, offset 20 kHz 106 106 106 104
IMD DR [dB], BW 500 Hz, 14 MHz, preamp off, offset 5 kHz 98 94 96 89
IMD DR [dB], BW 500 Hz, 14 MHz, preamp off, offset 2 kHz 88 88 95 ?
First IF rejection [dB], 14 MHz 105 108 96 118
Image rejection [dB], 14 MHz > 144 121 104 121


We flagowym IC-7700 dynamika IMD DR wrasta do 115 dB z włączonym preampem 1 (do 112 dB z preamp 2), w IC-7410 jest zysk 1 dB przy preamp 1. Można to wytłumaczyć efektywnym odciążeniem od dużego sygnału rdzeni prefiltra.

Powyżej nie podałem IP3, gdyż jest to parametr wtórny wyliczany ze wzoru IP3 = MDS + 1.5·IMDDR, zatem można go „podkręcić“ pogarszając czułość MDS, więc IP3 nie opisuje dynamiki odbiornika tak obiektywnie jak IMD DR, a na pewno nic nowego nie wnosi. IP3 krzywdzi czułe radiostacje, w których wystarczy załączyć tłumik, aby poprawić ten parametr. Samo ARRL Lab kilka lat temu z innego powodu (urealnienie warunków pomiarowych) dodało też wyższe od MDS poziomy odniesienia (Measured IMD Level) dla pomiaru (wyliczania) IP3. Wyniki są nieco inne i wynikają z nie tak małosygnałowej pracy odbiornika podczas pomiaru, co lepiej odzwierciedla warunki panujące w eterze. W zależności od częstotliwości i przyjętego poziomu odniesienia, IC-7410 mimo dużej czułości ma parametr IP3 na dobrym poziomie oscylującym wg. ARRL Lab w granicach +25 – +32 dBm (20 kHz, preamp off).

Jak widać z tabeli IC-7410 ma na ekstremalnie wysokim poziomie czułość MDS (równie niski wsp. szumów), odporność na blokowanie BDR i tłumienie częstotliwości lustrzanych (dla lustrzanych zabrakło skali w przyrządach ARRL Lab ;-) przewyższając nimi nawet modele IC-7700/7800. Względnie najgorzej w IC-7410 wypada szum fazowy i dynamika IMD DR przy małym odstępie częstotliwości. Ale chyba się zgodzicie, że średnio podane wyżej parametry IC-7410 są na poziomie IC-7600, a więc wysokim.

A oto fragment komentarza do pomiarów z magazynu QST wystawionego przez autorów artykułu/pomiarów na temat IMD, BDR i lustrzanych w IC-7410:

In reciprocal mixing testing for two-tone IMD, the IC-7410 stacks up as essentially identical to the IC-7600, and blocking gain compression was superior. The ’7410 pretty much blows away the IC-746PRO’s much older technology, but it’s right on par with the higher tier IC-7800, at least in terms of two-tone IMD on 14 MHz. The numbers are even very good on 50 MHz. ARRL Lab Engineer Bob Allison, WB1GCM, noted an oddity while testing the ’7410’s blocking gain compression at 5 kHz and 2 kHz spacings. “I experienced receiver overload at the point when the blocking signal caused the audio to drop by about 0.5 dB, such that strong noise jumps up at this threshold and the desired signal becomes absent,” Allison recounted. “Raising the level of the blocking signal further caused an unrelated audio tone to bleed through.” For example, he said, if the radio is tuned to 14.020 MHz (preamp off) and a 50 dB over S-9 signal shows up at 14.018 MHz, the receiver will overload. “Needless to say,” Allison added, “the blocking figures are still very good.”
Allison reports that he was unable to detect any receiver images during lab testing.

Proponuję chwilę przerwy z muzyką na IC-7410 :-)

99-AM 747 kHz Nostalgia