Audio

Dwa trafa na wyjściu wzmacniacza lampowego

Prezentowany układ dwóch transformatorów (rys. 1) realizuje podział całego pasma częstotliwości na podzakresy, niskotonowy i wysokotonowy, które transformowane są oddzielnie przez każdy z transformatorów. Układ ten wydaje się być konkurencyjny w stosunku do jednego transformatora szerokopasmowego, przy założeniu nie pobierania ujemnego sprzężenia zwrotnego (USZ) zza transformatorów. Pomijając ograniczenia pasma, w istocie układ ten jest wszechprzepustowym filtrem 1-go rzędu APF1 (all-pass filter).

Rys. 1. Schemat połączeń układu dwóch transformatorów

Obecnie przedstawiam jedynie opis teoretyczny, gdyż dotychczasowe praktyczne testy nie były na tyle regularne, aby ich opis można było tutaj zamieścić – zrealizowałem je na dość przypadkowych elementach, a samą ocenę dokonałem na słuch. Wyniki jednak były bardzo zachęcające. Ponadto wykonałem gruntowną symulację komputerową, która pokazała wszystkie szczegóły i uwarunkowania działania układu.