Nieodłącznym elementem konstruowania własnej zwrotnicy jest własnoręczne wykonywanie cewek. Rzadko się bowiem zdarza, że oferowane w handlu gotowe indukcyjności zawierają się w wymaganym przez naszą konstrukcję obszarze wartości. Można wtedy postąpić dwojako:

  1. Nawijać cewki (najmniej ciekawe zajęcie dla współczesnych entuzjastów audio).
  2. Odwijać cewki (może być ciekawsze).

Proponuję tutaj to drugie - kupujesz gotowe indukcyjności w sklepie, odwijasz kilka zwojów i gotowe. Tak, ale co zrobić, kiedy na etykietce nie pisze, ile oryginalnie jest zwojów - tylko wtedy takie podejście jest względnie proste? Niestety wówczas konieczne staje się użycie miernika indukcyjności, którym teoretycznie musimy wykonać min. 3 pomiary (pomiar początkowy, pośredni i końcowy). Tę właśnie ideę realizuje prezentowany program OdwL.zip [253 kB]. Korzyścią użycia OdwL jest właśnie istotne zmniejszenie dużej liczby iteracji będącej udziałem odwijania na "chybił - trafił".

odwl_ekran.PNG

Program OdwL

Jego obsługa polega na:

  1. Początkowym wpisaniu stałych danych.
  2. Oszacowaniu wstępnego odwinięcia wraz z odpowiednimi wpisami do (1). To oszacowanie ma wpływ na liczbę wszystkich iteracji (cyklów odwinięcia z pomiarem L), których może być najmniej 2 i praktycznie najwięcej 3.
  3. Obliczeniu iteracji (2).
  4. Dalszym odwinięciu o liczbę zwojów podaną w (3).
  5. Uzupełnieniu (1).
  6. Przejściu do c (proces iteracyjny zostanie przerwany przez stosowny komunikat programu).

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć byście przestali już nawijać ;-)

© Copyright Krzysztof Kolisz, 2003-03-19