Radiotechnika

Radio Wolna Europa

Ścieżki audio 1984/5
Uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki

Na przełomie 1984/5 roku media zdominowane były tematem uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Poniżej zamieszczam ścieżki audio, które nagrałem w tym czasie z Radia Wolna Europa. Niniejsza strona akcentuje radiotechniczny aspekt odbioru RWE.

Niech materiał ten będzie przypomnieniem tamtych wydarzeń. W szczególności dla byłych słuchaczy Wolnej Europy niech stanie się miłym wspomnieniem tej legendarnej stacji. Młodszych internautów zapraszam do niezłej lekcji z najnowszej historii Polski.

Z technicznego punktu widzenia wyjątkowość tych nagrań polega na tym, że dotyczą sygnału z wyjścia odbiornika radiowego. Nie są to więc studyjne ścieżki dźwiękowe, które w dużej liczbie są oficjalnie udostępnione w Internecie (patrz zamieszczone na końcu linki). Poniższe ścieżki audio oddają 1:1 dokładnie to, co słyszeli Polacy w swych domach w latach 80-tych z uwzględnieniem specyficznej kompresji audio nadajników krótkofalowych, zjawisk propagacyjnych fal krótkich i w końcu pracy samego odbiornika radiowego AM tamtych lat (filtracja, reakcja ARW). Takich ścieżek jest niewiele w Internecie.

Dodatkowym atutem jest użycie wysokiej klasy radiofonicznego odbiornika AM (szczegóły dalej), w pełni oddającego urok odbioru fal krótkich. Tak w skrócie, fale krótkie zapewniają w skali globalnej dalekosiężny, aczkolwiek niestabilny zasięg. Obecnie miłośnicy krótkofalowego nasłuchu (SWL, Short Wave Listening) radiostacji broadcastingowych (w tym przypadku radiofonii AM) korzystają z zaawansowanych odbiorników globalnych (komercyjne określenie) np. Grundig Yacht Boy 80, a nawet krótkofalarskich transceiverów, wspomagając się "rozkładem jazdy" pracy radiostacji z całego świata np. referencyjny www.short-wave.info. Można też uczęstniczyć aktywnie jako nadawca – krótkofalowiec, dylektując się też innymi emisjami jak CW (telegrafia, czyli alfabet Morse'a) i SSB (dalekosiężna jednowstęgowa emisja foniczna, która w radiokomunikacji i krótkofalarstwie zastąpiła emisję AM). Takie nasłuchy radiofonii AM wzbogaca się też zakresami fal długich i średnich.