Strona główna ] Co nowego? ] Audio ] Radiotechnika KF ] Elektronika ] Inne ] Moje rysunki ] Foto ] [ Notatki ] Linki ] Mapa strony ]

Notatki


Catalina

Mieszacz ze wzmacniaczem rewersyjnym (str. 84) [40 kB]
Wzmacniacz p.cz. (str. 85) [49 kB]
Schemat symulacyjny PSpice filtra dwuobwodowego po mieszaczu [6 kB]
Wynik symulacji PSpice filtra dwuobwodowego po mieszaczu [20 kB]


Inne

Tłumienie drugiej harmonicznej A2[dB] przez obwód rezonansowy o dobroci Q [5 kB]

Strona główna ] Co nowego? ] Audio ] Radiotechnika KF ] Elektronika ] Inne ] Moje rysunki ] Foto ] [ Notatki ] Linki ] Mapa strony ]